Luottamusmiehet 2018-2021

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää jäsenistön taloudellista edunvalvontaa, ylläpitää työrauhaa sekä varmistaa, että työpaikoilla noudatetaan virka- ja työehtosopimusta sekä muita solmittuja sopimuksia. Työpaikoilla sovitaan nykyään myös entistä enemmän paikallisesti työn tekemiseen liittyvistä ehdoista.

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy usein epäselvyyksiä. Luottamusmiehen tehtävänä on selvittää ne tehyläisten ja työnantajan väliset erimielisyydet, joita jäsen ei kykene itse hoitamaan. Tarvittaessa luottamusmies saa apua pääluottamusmieheltä, järjestöasiantuntijalta aluetoimistolta sekä Tehyn keskustoimiston edunvalvontayksikön toimihenkilöiltä.

Tehyn luottamusmiehet saavat perusteellisen koulutuksen, joten he kykenevät valvomaan jäsenistön etuja ja solmimaan paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa.

Tavallisimmat erimielisyyksien syyt koskevat:

  • palkkaa
  • työaikaa
  • vuosilomaa
  • lomakorvauksia
  • sairaus- ja äitiyslomia
  • virkavapauksia tai työlomia

Luottamusmies neuvoo ja auttaa vain oman järjestönsä jäseniä, ei järjestäytymättömiä työntekijöitä!

 

TEHYLÄISET LUOTTAMUSMIEHET

Sähköpostisoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi
Lyhytnumeroihin pitää ulkopuolelta soitettaessa lisätä 03 - 311 _____

 

Pääluottamusmiehet:


Mervi Saarinen, FM5 2. krs, p. 66626 tai 050 462 2050 ja vuoroviikoin
Marika Helén , FM5 2.krs. p. 044 4728009
(TA3, TA8)

Tiina Samanen, FM5, 2. krs, p. 66882 tai 050 465 3140
(TA2, TA4 poislukien lastenpsykiatria)

Atte Tahvola, FM5, 2 krs, p. 69455 tai 050 461 8804
(TA5, TA6, TA4 lastenpsykiatria, Akuteekki, yhtymähallinto ja palvelukeskus)

Kimmo Mäkelä, FM5, 2. krs, p. 63372 tai 050 597 6124
(TA1, TA7)


Toimialue 1

 

Luottamusmies: Emilia Lehtomäki, sh, SIRE, p. 69613

Varaluottamusmies: Lauri Nieminen, sh, SPÄI
 

Toimialue 2

 

Luottamusmies: Eeva Väisänen, sh, GAS1, p. 69298

Varaluottamusmies: Else Halonen, rh, RSH, p. 69623


Toimialue 3

 

Luottamusmies: Anne Seppänen, sh, LE9, p. 69413

Varaluottamusmies: Jaana Larimo, ft, APV


Toimialue 4

 

Luottamusmies: Paula Majuri, sh, VTO/LO5 p. 66083

Varaluottamusmies: Katja Korhonen, kätilö, RASY

 

Toimialue 5

 

Luottamusmies: Minna Malkamäki, sh, OPS1, p. 050-4372044

Varaluottamusmies: Pirita Susi, sh, YSP1


Toimialue 6

 

Luottamusmies: Merita Pentti, sh, NUOK, p. 050-5289022

Varaluottamusmies: Sari Lehti, lh, NUOK

 

Toimialue 7


Luottamusmies: Elina Kulmala, sh, ACUTA, p. 65858

Varaluottamusmies: Rami Salakari, sh, TEHO


Toimialue 8

 

Luottamusmies: Marika Helén, lh, Hasa HV3, p. 044 4728009

Varaluottamusmies: Hanne Koskela, lh, Hasa HU3, p. 58373, 044 4858550


Alueellinen kuvantamiskeskus

 

Luottamusmies: Verna Vikman, sh, KNFF, p. 69378   

Varaluottamusmies: Mirkku Helenius, rh


Tays Sastamala

 

Luottamusmies: Katriina Purola, sh, p. 050 309 0415

Varaluottamusmies: Kirsi Koivuniemi, sh


Tays Valkeakoski

 

Varaluottamusmies: Maija Lehtomäki, sh, päivystys, puh.0503084040

Luottamusmies: Eetu Penttilä, lvm, päivystys


 

Tays:n kampusalueen luottamusmiestoimisto FM5, 2. krs. (pääovilta sisäänmenokerros)