Lyhyet katkot työsopimusten välissä ja vuosilomien maksaminen ulos

27.2.2023

Jos työsopimusten välissä on vaikka vain yhdenkin päivän mittainen katko, täytyy työntekijän itse huomata pyytää kertyneiden vuosilomien siirtämistä. Muussa tapauksessa Pirha maksaa kertyneet vuosilomat työntekijälle rahana, ja työntekijällä ei välttämättä ole esimerkiksi seuraavana kesänä mahdollisuutta palkalliseen kesälomaan.

Poiketen useimpien kuntien ja sairaanhoitopiirin aiemmista toimintatavoista on Pirkanmaan hyvinvointialue linjannut, että se maksaa lopputilin työntekijälle jos määräaikaisten työsopimusten välissä on yhdenkin päivän katko. Aiemmin käytäntönä on valtaosin ollut se, että palvelussuhteen ei ole tulkittu katkenneet mikäli kahden työsopimusen välissä on ollut vain lyhyt katko.

Pirkanmaan hyvinvointialueen linjaus tarkoittaa sitä, että hyvinvointialue maksaa samalla työntekijälle kertyneet vuosilomat ja lomarahat lopputilin yhteydessä. Tämä johtaa siihen, että pitkäaikaisilla määrääaikaisilla työntekijöillä ei välttämättä ole mahdollisuutta pitää palkallista vuosilomaa moneen vuoteen, mikäli työsopimusten välissä on yhdenkin päivän katkoja. Tällaisia tilanteita voi tulla esimerkiksi silloin, jos työntekijä ottaa vastaan vuorotteluvapaan sijaisuuden, jota edeltävästi tulee olla ainakin päivän verran työttömänä.

Aluksi Pirkanmaan hyvinvointialue ilmoitti, että vaikka työehtosopimusten mukaan työntekijä ja työnantaja voivat sopia kertyneiden vuosilomien siirtämisestä seuraavan työsuhteen puolella pidettäviksi, ei hyvinvointialue sellaisia sopimuksia suostu tekemään. Luottamusmiesten huomautettua Pirhaa asiasta muutti työnantaja linjaustaan siten, että se sittenkin voi mahdollistaa sopimisen vuosilomien siirtämisestä.

Hyvinvointialue ei siis automaattisesti aio siirtää kertyneitä lomia työsopimusten välisten lyhyiden katkojen yli, vaan työntekijän täytyy erikseen huomata pyytää lomien siirtämistä. Edellytyksenä sopimiselle on lisäksi se, että uudesta työsuhteesta on jo sovittu ennen kuin edellinen on loppunut. Sopimista varten työnantaja todennäköisesti valmistelee valmiin kaavakkeen, mutta ennen sen valmistumista sopimuksen voi vaikka sähköpostilla työnantajan kanssa tehdä. Oleellista on, että kumpikin osapuoli voi myöhemmin todentaa että lomien siirtämisestä on sovittu.

Kertynyttä lomarahaa ei hyvinvointialue ainakaan toistaiseksi aio suostua siirtämään työsopimusten välissä olevien lyhyiden katkojen yli, vaan aikoo maksaa sen työntekijälle rahana koska tulkitsee työsuhteen katkenneen.