Hoitajapulaa ja palkkojen vedätystä alaspäin

28.5.2021

Yhä useammalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialueelta on kuluneen kevään aikana kantautunut viestejä siitä, että uusien työntekijöiden palkkaa on pyritty laskemaan. Heille on ilmoitettu, että ensimmäisten kuukausien tai vuoden ajan palkka on matalampi kuin sen tehtävän mukainen palkka johon heidät on palkattu. Kun saman sisältöisiä viestejä palvelussuhteiden ehtojen heikennyksistä tulee useammasta suunnasta samaan aikaan, on harvemmin kyse pelkästä sattumasta. Ja tämä tapahtuu samaan aikaan, kun sairaanhoitopiiri kärvistelee hoitajapulan kanssa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimus KVTES:n mukaan tehtäväkohtainen palkka määräytyy sen tehtävän vaativuuden mukaisesti, johon työntekijä on palkattu. Olipa ammattina hoitaja, lääkäri, johtaja tai jokin muu, on luonnollista että kukaan ei aloittaessaan ole vielä niin kokenut työntekijä kuin pidempään työtä tehnyt konkari. Se ei kuitenkaan itsessään ole peruste maksaa uudelle työntekijälle aluksi matalampaa tehtäväkohtaista palkkaa. Työkokemusta korvataan KVTES:n mukaisesti työkokemuslisillä. Ja mikäli joku työntekijä tekee työnantajan mielestä työnsä paremmin kuin toiset, voi työnantaja maksaa hänelle henkilökohtaista lisää tehtäväkohtaisen palkan päälle. Hoitohenkilökunnalle näitä henkilökohtaisia hyvän työsuorituksen tai ammatinhallinnan perusteella tosin esitetään ja maksetaan kovin kitsaasti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä palkkausjärjestelmä on rakennettu siten, että mitä vaativampaan tehtävään työntekijä on palkattu, sitä korkeamman TVA-tason mukaista palkkaa hän saa (lyhenteellä TVA tarkoitetaan tehtävän vaativuuden arviointia). Henkilökohtaiset osaamiset tai ominaisuudet eivät määrittele TVA-tasoa, vaan tason pitäisi määräytyä tehtävän vaativuuden mukaan. Ja tehtävän vaativuus pitäisi olla tiedossa jo uutta työntekijää rekrytoitaessa, kyllähän silloin jo tiedetään mihin tehtävään häntä ollaan palkkaamassa.

Nyt PSHP:ssa on hoitohenkilökunnan osalta työnantaja ottanut monissa yksiköissä käytäntöä, jossa aluksi työntekijälle maksetaan matalamman TVA-tason mukaista palkkaa kuin mikä sen pitäisi tehtävän vaativuuden mukaan olla. Työnantaja saattaa väittää, että palkan pitäisi olla aluksi matalampi koska työntekijä ei vielä hallitse tehtävää johon hänet on palkattu.

KVTES tai PSHP:n palkkausjärjestelmä ei tunne mitään tällaista matalampaa palkkaa perehtymisajalta. Ajan myötä osaaminen kasvaa ja työn hallinta paranee, vaikka itse tehtävän vaativuus ei muutukaan. Paremmasta tehtävän hallinnasta työnantaja voi maksaa työntekijälle henkilökohtaista lisää. TVA-taso sen sijaan tulisi alusta alkaen olla sen tehtävän vaativuuden mukainen, johon työntekijä on rekrytoitu.

Mitäs luulette, ehdotteleeko työnantaja vaikkapa uusille rekrytoitaville johtajille tai lääkäreille matalampaa palkkatasoa palvelussuhteen alussa? No ei tietenkään, koska se olisi työehtosopimuksen vastaista. Mutta hoitohenkilökunnalle tällaista ehdotellaan, eikä moni uusi työntekijä huomaa käytäntöä edes kyseenalaistaa.

TVA-taso nousee korkeammaksi tehtävän vaativuuden kasvaessa. Se vaatii kuitenkin jotain konkreettista muutosta sen tehtävän sisältöön jota työntekijä on palkattu tekemään, eihän se tehtävän vaativuus muuten miksikään muutu. Osaaminen ja työn hallinta voi kyllä parantua. Mikäli matalamman TVA-tason perusteena on vain jokin keinotekoinen aikaraja työsuhteen alussa, rikkoo työnantaja työehtosopimusta.

Jos uudelle työntekijälle Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ilmoitetaan, että palkka on ensimmäiset kuukaudet matalampi ja nousee oikealle tehtävän vaativuuden tasolle vasta jonkin ajan päästä, kannattaa hänen olla yhteydessä oman toimialueensa alueluottamusmieheen tilanteen arvioimiseksi. Mikäli työntekijälle maksetaan pienempää palkkaa kuin tehtävän vaativuus edellyttäisi, voimme tarvittaessa riitauttaa asian.

Täksi kesäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin on ollut vaikeampi saada rekrytoitua tarvittavaa määrää sijaisia. Hoitajapula on konkretisoitunut työnantajalle. Vaikka edelleen sitkeästi elää ajatus siitä että erikoissairaanhoito kyllä vetää magneetin lailla uusia työntekijöitä, ei se niin enää tänä päivänä mene. Terveydenhuollossa työntekijöillä on varaa valita erilaisista työpaikoista, ja ne työnantajat jotka tarjoavat paremmat työolot ja kunnollisen palkan saavat myös osaajat itselleen.

Työnantaja on joutunut pohtimaan, mitä osastoja ja yksiköitä on pakko sulkea kesäksi koska sijaisia ei ole saatu toivottua määrää. Samaan aikaan vakituinen henkilökunta on koronavuoden jälkeen niin väsynyttä, että saamme työntekijöiltä ja esimiehiltä viestiä että edes rahakorvauksilla eivät työntekijät jaksa joustaa ja tehdä ylitöitä. Vuosilomien osalta joudutaan jännittämään vielä pari viikkoa ennen suunnitellun loman alkua että vahvistetaanko loman ajankohta vai ei.

Ja samaan aikaan uusille työntekijöille maksetaan ilmeisen tietoisesti pienempää palkkaa kuin sopimusten mukaan pitäisi. Sitä voikin sitten miettiä, että mahtaisiko hoitajapulasta ainakin osa olla työnantajan ihan itsensä aiheuttamaa?


Atte Tahvola
pääluottamusmies