Ajankohtaista

Varaluottamusmiesvaalin ehdokkaat tiedossa
TA4:llä käytiin elo-syyskuun vaihteessa täydennysvaalit varaluottamusmiehen osalta
Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty tehtävien vaativuuden arviointia. PSHP on maksanut toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville työntekijöille takautuvasti 1.7.2018 – 31.12.2018 väliseltä ajalta uuden tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisen palkan ja aikaisemman palkan erotuksesta 40,4 %. Takautuvat saatavat on maksettu joulukuussa 2018. Takautuvia saatavia ei ole maksettu määräaikaisille työntekijöille. Takautuvaa saatavaa on syntynyt ainoastaan niille, joilla uuden tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on suurempi kuin vanha palkka.
RSS ATOM