TIEDOTE LAKON AIKANA ANNETTAVASTA SUOJELUTYÖSTÄ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

29.3.2022

Tiedote lakon aikana annettavasta suojelutyöstä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Tehyn paikallisorganisaatio on neuvotellut työnantajan kanssa annettavasta suojelutyöstä Tehyn ja SuPerin lakon aikana 1.4.2022 klo 6.00 – 15.4.2022 klo 6.00, lakkovaroituksessa ilmoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Suojelutyötä annetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Tehyn keskuslakkotoimikunnan määräyksen mukaisesti seuraavia linjauksia noudattaen:

Suojelutyötä annetaan aina kolmeksi (3) vuorokaudeksi kerrallaan.

Suojelutyötä annetaan ainoastaan päivystyksellisissä yksiköissä sekä syöpätautipotilaiden hoidossa. Tarkemmat tiedot annettavasta suojelutyöstä löytyvät ammattiosastosi verkkosivuilla: ao366.tehy.fi/suojelutyo

Suojelutyönä annetaan vuorokauden pienin mahdollinen minimivahvuus. 

Tehyn paikallisorganisaatio ei voi poiketa keskuslakkotoimikunnan ilmoittamista suojelutyön määristä hankkimatta tähän hyväksyntää keskuslakkotoimikunnalta. Vastuun annettavasta suojelutyöstä kantaa keskuslakkotoimikunta.
 

 
 
 
 

Tärkeää tietoa suojelutyöstä lakossa oleville

Työnantajan edustaja kutsuu työntekijät suojelutyöhön. 
Periaatteena on, että suojelutyötä tekevät kutsutaan vahvistetun työvuoroluettelon pohjalta. Jos sinulla on lakon ajalle vahvistettuja työvuoroja, ole valmiudessa mahdollisen suojelutyön varalta. Niitä lakossa olevia, joille on vahvistettu lakon ajalle vuosilomaa tai muuta poissaoloa (työvapaa) tai jotka ovat sairaana, ei määrätä suojelutyöhön. Epäselvissä tilanteissa kysykää neuvoa omalta luottamusmieheltä, p. 045 333 0609.

Muista, jos olet suojelutyössä:

  • Seuraa, paljonko yksikössä on henkilöstöä työvuorossa. Jos siellä on enemmän henkilöstöä kuin suojelutyöhön on annettu, ilmoittakaa tästä viipymättä luottamusmiehelle.
  • Jos työnantaja painostaa millään tavoin tai vaatii allekirjoitusta johonkin, älkää allekirjoittako mitään ja ilmoittakaa työnantajan toimista viipymättä luottamusmiehelle.
  • Jos työvuorossa ilmenee vaaratapahtuma, ilmoittakaa tästä viipymättä työnantajalle (työnantaja vastaa aina potilasturvallisuudesta) sekä luottamusmiehelle.
  • Työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta. Työvuorossa ollessaan jokainen työntekijä vastaa siitä, että tekee oman työnsä huolellisesti – myös lakon aikana suojelutyössä ollessaan. 


Lisätietoa Tehyn lakko-oppaasta.