Tänään 1.9.2021 on historiallinen päivä

1.9.2021

Hoitoalan oma sote-sopimus on tänään astunut voimaan. Sote-sopimus on Suomen suurin alakohtainen kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön oma työ- ja virkaehtosopimus. Siinä on sovittu työehdoista kuten palkoista ja työajoista.