Osaaminen ja jaksaminen turvattava!

13.3.2020

Ammattiosastolle on tullut laajasti yhteydenottoja ympäri sairaanhoitopiiriä henkilökunnan jaksamisesta. Suuria ongelmia on muun muassa resursoinnissa, joka meidän näkemyksemme mukaan johtuu työnantajan tämän hetkisistä linjauksista määräaikaisten työntekijöiden lyhyistä sopimuksista. Osassa yksiköitä henkilöstöresurssi on niin tiukalla, että henkilökunta on huolissaan hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta. Tämän lisäksi työn hallinnan tunnetta vaarantaa työntekijöiden sijoittelu aikaisempaa laajemmin oman yksikön ulkopuolelle. Tiedossamme on, että perehdytyksestä ei aina huolehdita riittävästi.

Olemme vieneet viestiä työnantajalle siitä, että näemme näiden linjausten vaarantavan työntekijöiden jaksamisen ja lopulta rekrytoinnin. YT-neuvotteluissa on linjattu, että potilashoito ei saa vaarantua, ja tämän takaamiseksi riittävästä perehdytyksestä ja henkilökuntamäärästä on huolehdittava.

Korona-virus epidemia lisää henkilöstön kuormitusta entisestään. Vakavassa tilanteessa työnantajalla on oikeus määrittää työntekijän työpiste. Työntekijällä on kuitenkin velvollisuus tehdä vain niitä tehtäviä, joihin hänellä on asianmukainen osaaminen ja perehdytys. Omasta jaksamisesta on huolehdittava ja perehdytystä uusiin tehtäviin tulee vaatia.

Jäsenhuoneen puolelta löydät ohjeen miten toimit mikäli koet, että perehdytys on ollut riittämätöntä.