Joulun ajan järjestelyt kaatuivat työnantajan ehdottomuuteen

4.10.2019

Päivitys uutiseen 24.10.2019:

Neuvottelut ammattijärjestöjen ja työnantajan välillä käynnistyivät uudelleen viikolla 42. Neuvotteluissa saavutettiin kaikkia osapuolia tyydyttävä lopputulos. Neuvottelutuloksen yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

**

 

Tehyn ammattiosasto nosti joulun ajan ongelmia esille jo keväällä. Työnantaja ei silloin ollut kiinnostunut neuvottelemaan asiasta. Kesälomien jälkeen veimme asiaa uudelleen työnantajalle.

Syyskuulla työnantaja vihdoin suostui istumaan neuvottelupöytään. Työnantajan lähtökohtana oli, että joulun aika voitaisiin suunnitella 6 viikon työaikajaksoksi. Työnantajan reunaehdot olivat, että 6 viikon jaksolla olisi yksi yhteinen ylityöraja, ja täyttä ylityökorvausta olisi saanut vasta 36 ylityötunnin jälkeen. Lisäksi työnantajan esitykseen kuului, että työaikapankki olisi pitänyt katkaista kokonaan kaikilta työntekijöiltä tuon järjestelyn ajaksi. Käytännössä työnantajan esitys olisi tarkoittanut, että työntekijöiden arkipyhävapaat joulun ajalta olisi myyty ilmaiseksi.

Tehy esitti työnantajalle mallia, jossa joulun aika oltaisiin voitu toteuttaa kuuden viikon listalla. Esittämässämme mallissa työntekijöiden oikeus ylityökorvauksiin ja arkipyhävapaiden pitämiseen kokonaisina vapaapäivinä oltaisiin turvattu ja työaikapankkiin kuuluvien oikeudet varmistettu erillisillä sopimuskirjauksilla. Tämä esittämämme malli olisi lisäksi tullut työnantajalle kokonaisuudessaan halvemmaksi. Se ei kuitenkaan työnantajalle käynyt.

Tehy ei suostunut myymään ilmaiseksi jäsentensä arkipyhävapaita, joten neuvottelutulokseen ei päästy. Meillä on kuitenkin valmius jatkaa neuvotteluja, mikäli työnantaja niin haluaa. Tämän olemme myös työnantajalle ilmoittaneet.

Työnantaja yrittää nyt sysätä syytä neuvottelujen epäonnistumisesta ammattiliitoille. Saamamme tiedon mukaan työnantaja myös levittää valheellista tietoa, että ammattiliitot eivät olisi suostuneet neuvottelemaan. Todellisuudessa työnantaja oli se osapuoli, jolla ei ollut tahtoa päästä sopimukseen.

Tiedossamme on, että työnantaja on syksyn ajan pyytänyt työntekijöitä sitoutumaan joululistalle ylitöihin. Jokaisen kannattaa miettiä, millä korvauksella on itse valmis vapaa-aikansa myymään, riittääkö 50% ylityökorvaus sinulle ansaittujen arkipyhävapaiden lahjoittamiseen työnantajalle.

 

Lisätietoja antavat pääluottamusmiehet.