PSHP aikoo heikentää osittaisilla perhevapailla olevien työntekijöiden työsuhteiden ehtoja

9.1.2017

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aikoo kiky-sopimukseen vedoten laskea osittaisella hoitovapaalla olevien sekä joustavaa hoitorahaa saavien työntekijöiden palkkaa.

Osana kilpailukykysopimusta on valtakunnallisesti sovittu työajan pidentämisestä keskimäärin 30 minuutilla viikossa. Työajan pidentäminen sovittiin kiky-sopimuksessa toteutettavan työntekijöiden ansiotasoa muuttamatta, eli siten että palkka ei nouse eikä laske. Työajan pidentäminen koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä, heillä pidennyksen suuruus on tosin suhteessa työaikaprosenttiin.

Työsopimuslaki asettaa kuitenkin erityisehtoja osittaisella hoitovapaalla oleville työntekijöille. Osittaista hoitorahaa voi saada vain, mikäli työaika on korkeintaan 30h/vko. Joustavan hoitorahan ehtojen mukaan työajan tulee olla enintään joko 30h/vko tai 80% täydestä työajasta. Suurin osa näitä lakiin perustuvia oikeuksiaan käyttävistä työntekijöistä onkin hakenut nimenomaisesti 30h/vko työaikaa.

Nyt Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että se aikoo yksipuolisella päätöksellään pidentää myös osittaisella hoitovapaalla olevien työaikaa. Tällöin PSHP tulisi myös välillisesti poistaneeksi heiltä oikeuden käyttää edellä mainittuja lakisääteisiä oikeuksiaan. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että mikäli työntekijät haluavat jatkossakin olla osittaisella hoitovapaalla tai joustavalla hoitorahalla, tulee heidän anoa osa-aikaisuuksiaan uudestaan pienemmällä työaikaprosentilla. Tällöin työnantaja laskisi heidän palkkaansa uuden prosentin mukaiseksi.

Näin toimimalla PSHP pelaa tylyillä panoksilla ja asettaa työntekijänsä hankalan valinnan eteen. Sairaanhoitopiirin mukaan työntekijöiden tulisi siis joko itse hakea itselleen palkan alennusta tai luopua oikeudestaan olla lakisääteisillä osittaisilla perhevapailla. Samalla PSHP yrittää estää ammattijärjestöjä jälkikäteen riitauttamasta palkanalennuksia, laittamalla työntekijät ”vapaaehtoisesti” itse sopimaan matalammasta palkasta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä osittainen hoitovapaa on haettu sähköisellä kaavakkeella, jossa on nimenomaisesti sovittu 30h/vko työajasta osittaisen hoitovapaan perusteella. Samalla on sovittu palkasta. Näin ollen työnantajalla ei pitäisi olla yksipuolista oikeutta muuttaa työntekijän kanssa tekemäänsä sopimusta. Työnantaja on myöhemmin omia hallinnollisia tarpeitaan varten muuttanut 30h/vko työajan työaikaprosentiksi (jaksotyöntekijöillä nyt 78,43%), mutta työntekijöiden kanssa on sovittu tietystä tuntimäärästä ja palkasta.

Yksittäiselle osittaisella hoitovapaalla tai joustavalla hoitorahalla olevalle koulutetulle hoitoalan työntekijälle työnantajan ajamat palkanalennukset tarkoittavat vuositulojen tippumista n. 250-500 eurolla, lomarahaleikkausten lisäksi.

Työntekijät joutuvat lisäksi itse ilmoittamaan Kelaan uudesta työaikaprosentistaan, mikäli suostuvat työnantajan ajamiin heikennyksiin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä toimivien ammattijärjestöjen pääluottamusmiehet ovat yrittäneet neuvotella asiasta työnantajan kanssa, turhaan. Työnantaja on ilmoittanut, että se kyllä mielellään neuvottelee, mutta ei pyri pääsemään asiasta sopimukseen. Tuota ilmoitusta on hankala pitää minään muuna kuin työnantajan ajanpeluutaktiikkana, jolla se yrittää pakottaa työntekijänsä hyväksymään heikommat ehdot.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, joka strategiassaan ilmoittaa eettisiksi arvoikseen mm. ihmisen arvostamisen ja vastuullisuuden, aikoo siis toteuttaa kiky-sopimuksen siten, että lakiin perustuvia oikeuksiaan osittaisista perhevapaista käyttäviä työntekijöitä rangaistaan kuukausituloja leikkaamalla. Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto katsoo työnantajan menettelyn olevan kiky-sopimuksen vastaista ja vähintäänkin kyseenalaista myös tasa-arvolainsäädännön näkökulmasta.

 

Mikäli asia koskee sinua, ota yhteys oman toimialueesi luottamusmieheen tai pääluottamusmieheen sinua koskevien vaikutusten selvittämiseksi ja arvioimiseksi.