Emme hyväksy PSHP:n johdon sääntöjen vastaista toimintaa

22.3.2014

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 366 ry ei hyväksy sairaanhoitopiirin suunnitelmaa syrjäyttää ylihoitajataustainen toimialuejohtaja

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 21.10.2013 tehdyllä päätöksellään nimittänyt ylihoitajataustaisen terveystieteiden tohtorin toimialuejohtajan viransijaisuuteen 11 kuukauden ajaksi. Päätös on syntynyt lainmukaisessa järjestyksessä ja sairaanhoitopiirin hallitus on 20.1.2014 hylännyt lääkäreiden tekemän oikaisuvaatimuksen. Asia on päätetty ottaa uudelleen käsittelyyn 24.3.2014 hallituksen kokouksessa, vaikka asiasta tehty oikaisuvaatimus on jo kertaalleen hylätty.

Lääkäreiden painostuksesta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on päätynyt esittämään sijaisuuteen valitun terveystieteiden tohtorin korvaamista lääkärijohtajalla. Sairaanhoitopiirillä ei ole lakiin perustuvaa mahdollisuutta purkaa aiemmin tekemäänsä päätöstä toimialuejohtajan valinnasta. Normaalin oikeusastejärjestyksen mukaisesti asiaa käsittelee seuraavaksi hallinto-oikeus.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien kelpoisuusehtoja viimeksi uudistettaessa pyrittiin niitä muuttamaan tasa-arvoisempaan suuntaan. Eri ammattiryhmätaustaisille henkilöille haluttiin mahdollistaa mm. toimialuejohtajana toimiminen. Kelpoisuusehdot käsiteltiin yhteistyössä eri ammattijärjestöjen kanssa. Tehy ei pidä hyväksyttävänä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri lääkäreiden painostuksen alla pyrkii syrjäyttämään toimialuejohtajan sijaisuuteen valitun, kelpoisuusehdot täyttävän terveystieteiden tohtorin.

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 366 edellyttää Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä pysymään aiemmissa päätöksissään ja kohtelemaan eri ammattiryhmiä tasa-arvoisesti. Ammattiosasto on pöyristynyt ylihoitajataustaiseen toimialuejohtajaan kohdistuneesta painostuksesta, jonka tavoitteena on ollut saada hänet vetäytymään tehtävästä. Ammattiosasto on myös pettynyt sairaanhoitopiirin johdon muuttuneeseen mielipiteeseen asiassa, jota johto aiemmin piti periaatekysymyksenä.

Tehyn Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 366 ry ja Tehyn Pitkäniemen sairaalan ammattiosasto 368 ry järjestävät ulosmarssin maanantaina 24.3.2014 klo 7:45 Tays:n pääovilla.

 

Johanna Huhtala                                                                                              
puheenjohtaja                                          
p. 0400247366    

 

JÄSENILLE LISÄTIETOJA JÄSENHUONEEN PUOLELLA